Psychoterapia Szczecin - Marta Giers-Sanecka

Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych

Marta Giers-Sanecka

www.martagiers.eu

Kwalifikacje

mgr Marta Giers - Sanecka

dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta młodzieży.

Jestem absolwentką  Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku socjologia przy Katedrze Psychologii, specjalność: Doradztwo Psychospołeczne. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W tej samej szkole uzyskałam dyplom ukończenia Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Od prawie dwóch dekad nieustannie rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w superwizjach, konferencjach, warsztatach, wykładach i własnej  pracy , stosując się do zasad zgodnych z etyką psychoterapeuty psychodynamicznego i rozumienia psychoterapii  właśnie w tym  nurcie,  by w sposób  profesjonalny i odpowiedzialny pomagać. Obecnie  jestem w trakcie uzyskania Certyfikatu Terapeuty Licencjonowanego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W moim rozumieniu proces terapeutyczny może odbyć się jedynie w poszanowaniu, empatii, atmosferze dyskrecji, zrozumienia, anonimowości i dialogu z drugą osobą, co stawiam sobie za punkt wyjścia do wspólnej pracy.

Moja praca objęta jest regularną superwizją.

Kwalifikacje

Oferta